පුවත්

 • History of woodworking machinery

  ලී වැඩ යන්ත්රෝපකරණ ඉතිහාසය

  ලී වැඩ කිරීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ යනු අර්ධ නිමි දැව නිෂ්පාදන ලී නිෂ්පාදන බවට සැකසීම සඳහා ලී වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන යන්ත්‍ර මෙවලමකි. ලී වැඩ කරන යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සාමාන්‍ය උපකරණ වන්නේ ලී වැඩ කරන යන්ත්‍රයයි. ලී වැඩ කිරීමේ යන්ත්‍ර වල අරමුණ ලී ය. ලී යනු මිනිසාගේ මුල්ම සොයා ගැනීමයි ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Woodworking machinery and equipment operating procedures

  ලී වැඩ කිරීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි

  1. උපකරණයේ ක්‍රියාකරුට ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර විභාගය සමත් වීමෙන් පසු තනතුරෙන් පුහුණුව ලබා දිය යුතුය. 2. යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාකරුට තාක්‍ෂණය, ක්‍රියාකාරිත්වය, උපකරණයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය, මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි, නඩත්තු කිරීම සහ හැසිරවීම පිළිබඳව හුරු පුරුදු විය යුතුය ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Automation: the future of data science and machine learning?

  ස්වයංකරණය: දත්ත විද්‍යාවේ සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ අනාගතය?

  පරිගණක ඉතිහාසයේ විශාලතම දියුණුවක් වූ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම විශාල දත්ත සහ විශ්ලේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට හැකි වී ඇති බව දැන් පෙනේ. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණ යනු ව්‍යාපාර දෘෂ්ටි කෝණයකින් දැවැන්ත අභියෝගයකි. උදාහරණයක් ලෙස, එය තේරුම් ගැනීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් ...
  වැඩිදුර කියවන්න